Akcie | JUNIOR | Hudobná skupina | Kamienka

     Ak máte záujem o hudobnú produkciu skupiny JUNIOR, pošlite nám požiadavku vyplnením tohto formulára. Zaslaním formulára sa ešte k ničomu nezaväzujete, dohoda je platná až podpisom zmluvy o vykonaní hudobnej produkcie. Zmluvu je potrebné doplniť o potrebné informácie, vlastnoručne podpísať a scan kópiu poslať na niektorý mail uvedený v kontaktoch.


Zmluva o vykonaní hudobnej produkcie

Obsadené termíny


september 2023

23.09.2023Svadba - Veľký Lipník - Torbik
29.09.2023svadba - Svadba
30.09.2023svadba - Malcov

október 2023

07.10.2023svadba - Svadba
14.10.2023svadba - L.Teplička
21.10.2023svadba - Svadba Plaveč - Leškovská
28.10.2023Svadba - Kacmarova - rezervacia

november 2023

04.11.2023svadba - Gurmen

december 2023

26.12.2023Ples - Miľpoš

január 2024

06.01.2024Ples - Rezervácia
13.01.2024Ples - Kezmarok
19.01.2024Ples - Levoča
20.01.2024Ples - Košice
27.01.2024ples - Hasiči Tvarožná KK

február 2024

02.02.2024Ples - Levoča - rusinsky
03.02.2024Ples - Štrba - Mackova
09.02.2024Ples - Vagonar
10.02.2024ples - Matiašovce

marec 2024

02.03.2024Obsadené - Súkromná Milan

apríl 2024

27.04.2024svadba - Majer pod Lesom KK

máj 2024

04.05.2024svadba - Červinica p.SB

jún 2024

01.06.2024svadba - Malcov

august 2024

02.08.2024Obsadené - Obsadené
10.08.2024svadba - Kamienka-Dominika
23.08.2024svadba - Svadba
24.08.2024svadba - Svadba Palma
31.08.2024svadba - Ľubica - Kostkova

september 2024

07.09.2024Svadba - Rezervácia - Salamonova
14.09.2024svadba - Svadba Majer pod Lesom
21.09.2024svadba - Mokroluh - Kačmarová
28.09.2024svadba - Jakubany Valkučáková

október 2024

05.10.2024svadba - Palma SL - Barnášová

máj 2025

02.05.2025svadba - Família SL

jún 2025

07.06.2025Svadba - Svadba rezervácia